Acerca de este documento

Autores:Oscar Carballal Prego <oscar.carballal@cidadania.coop>
Corrección:Ana Lorenzo Vila <ana.lorenzo@cidadania.coop>

Traducións

Galego:

Armando Broz Fidalgo <armando.broz@cidadania.coop>

Rosa Muñíz Castro <rosa.munhiz@cidadania.coop>

Antón Meixome <meixome@certima.net>

Luísa Vicente Comojo <luisa.vicente@cidadania.coop>

Inglés:

Oscar Carballal Prego <oscar.carballal@cidadania.coop>

Agradecementos

  • Algueirada
  • Xunta de Galicia
  • CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia)
  • Concello de Ferrol
  • NovaCaixaGalicia
  • Google